Fyledalen på Österlen

Fyledalen på ÖsterlenFyledalen är ett av Sveriges tio viktigaste naturområden och är ett så kallat Natura 2000 område. Naturreservatet ligger på Österlen i södra Sverige och bildades för 15 000 år sedan vid istidens slut. Dalen är tjugo kilometer lång, med branta sluttningar av ädellövskog. Fyleån ringlar sig fram i dalgången och här finns gott om buskrika betesmarker. Eftersom dalen är femtio meter djup, råder det ett speciellt klimat här, som värmeälskande växter och djur trivs i. Här finns flera arter av sällsynta växter och djur. Kungsörn och Havsörn häckar i sluttningarna. Längs ån kan man få syn på Kungsfiskare och Strömstarar. Sjutton av de nitton fladdermusarter som finns i Sverige hittar man här. Sällsynta grod- och kräldjur, såsom, sandödla, lövgroda och klockgroda har etablerat sig fint. Är man envis kan man hitta över tusen skalbaggar i dalen. Bokskogarna längs sluttningarna är gamla och orörda

Sevärdheter

Fyledalen är mest känd för sin vackra natur, men det är även ett mecka för fågelskådare. Det sägs att vinterskådning av örn i Fyledalen är den bästa i hela norra Europa. Fyledalen kan upplevas till fots, cykel, bil eller dressin. Vackrast är dalen när den upplevs till fots. Det finns två slingor utmarkerade än så länge. Den ena är Fyedalen-Stenbybacke, cirka tre kilometer lång och bjuder på vackra vyer. Den andra är Fyledalen-Skogshejdan och den är cirka 6 kilometer lång. Slingan går från dalgången och upp på Skogshejdan.

Kuriosa

Fyle är ett gammalt uttryck och betyder vattensjukt och av ringa värde. Man tror att Fyledalen fick sitt namn just för att det fanns mycket vatten i dalen. Fyleån var mycket större och var dessutom en viktig färdväg upp genom landskapet. Kalktuff har brutits i dalen och använts som byggmaterial. Bland annat lär delar av kryptan i Lunds Domkyrka bestå av sten från Fyledalen. Här finns även stenkol som lyckligtvis aldrig har blivit brutit, men så ligger den på 800 meters djup med. Däremot har man utvunnit kvartssand som har använts till glastillverkning.

Ta sig hit

Att ta sig till Fyledalen är lätt med bil om man har karta och GPS. Det finns parkeringsmöjligheter vid det gamla tegelbruket, där vägen från Tomelilla går ner i dalen. Även vid Benestads backar finns det möjlighet att parkera. Det går även att ta sig hit med buss. SkåneExpressen nr 4 stannar vid Benestads kyrka och SkåneExpressen nr 5 stannar vid Röddinge landsväg. Härifrån är det sedan inte långt att gå. På Skånetrafikens hemsida finns alla tider och avgångar.