Kinnekulle

Hela Kinnekulle är ett naturvårdsområde och har 18 egna naturreservat. Själva Kinnekulle är ett platåberg och med sin vulkan liknande profil och storslagna natur har den lockat besökare i flera århundraden. Platåberget är uppbyggt av sedimentära bergarter som en gång i tiden har varit havsbotten. Här finns kalksten, alunskiffer, lerskiffer och sandsten. På toppen ligger ett hårt skal av diabas som har varit ett skydd mot erosionen som har nött ner landskapet runt omkring. Även Linné tyckte att detta var en av de märkvärdigaste platser vi har i Sverige och Kinnekulle är absolut en plats som måste upplevas.

Kinnekulle

Naturen

Det som framförallt utmärker naturen i Kinnekulle är det varierade landskapet. Här finns en mångfald av olika naturtyper och allt kan upplevas på en dagstur. Gå genom trolska barrskogar, frodiga lövskogar, hagar med jätteekar som fått växa fritt, blommande artrika betesmarker och klippiga stränder. Här finns många olika vandringsleder genom de olika naturreservaten. Runt hela berget går en led på 45 kilometer och det finns ytterligare 20 kilometer markerade vandringsleder man kan gå.

Kulturbygd

Kinnekulle är en gammal kulturbygd som har varit bebodd i flera tusen år. Här finns kyrkor som härstammar från 1100-talet och herrgårdarna från 1300- och 1400- talet. Här finns hällristningar och gravplatser, vilket visar att människor har bott här och brukat marken i årtusenden. Egentligen finns det ingen orörd natur på Kinnekulle. All mark utnyttjades förr till ängsslåtter, bete och åkerbruk. Berget har en ovanligt rik och varierad natur och det tack vare att marken har blivit brukad under lång, att berggrunden har varit så varierad och att lokalklimatet har varit så gynnsamt. Även inlandsisen har format Kinnekulle och det kan man se på sandstenen och kalkstenen i branterna. Kinnekulle var på istiden en ö i ishavet.

Platser av värde

Den västra sidan av Kinnekulle är hem för ett av Europas vackraste eko-områden. Till saken hör att det finns väldigt ont om gamla ekar i Europa och de flesta gamla ekar finns i Sverige och dessa ekoområden väldigt värdefulla att bevara. På Kinnekulle finns cirka 1500 gamla och grova ekar, vilket bara är en spillra av vad det har funnits för ett par hundra år sedan. De bästa platserna att uppleva de gamla ekarna är Blomberg, Gamle riket eller Råbäcks ekhagar. Det finns gott om platser att uppleva det öppna landskapet på från Kinnekulle. Det är en speciell känsla att blicka ut över de vackraste alvar-marker och gräsmarker som finns i Västergötland, och de bästa platserna att göra detta från är Såten, Skagen, Stora salen och Bestorp. Kinnekulle kan även ståta med magnifika vattenfall på våren. De kan ses i klevarna, som är branter och markerar var havsnivån gick under istiden då Kinnekulle var en ö. Bratteforsfallet och Martorpsfallet är definitivt värt ett besök.

Hitta hit

Kinnekulle ligger fem kilometer nordväst om Götene vid Vänern. Det går alldeles utmärkt att ta sig hit med både bil och tåg. Kinnekulletåget går vid den västra sidan om Kinnekulle och stannar vid Trolmen, Råbäck, Blomberg och Hällekis.